องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”
ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง
ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
โทรศัพท์/โทรสาร 044-381707 E-mail : webmaster@banwang.go.th / tambonbawang@gmail.com

          เพียงคุณกรอกรายละเอียด คำถาม ปัญหา ข้อเสนอแนะข้างล่างนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

เชิญกรอกข้อมูลเลยครับ...


กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่างแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง