องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ภาพกิจกรรม


ประกาศเจตนารมณ์สุจริต และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

เมื่อวันที่  18  มีนาคม 2566 นายลัด  นวนกลางดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านได้ ได้ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ หอประชุมตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา