องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ภาพกิจกรรม
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 7 บ้านถนนวารี เนื่องจากพบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกและได้ร่วมกับรพสต.บ้านวัง

ภาพประกอบ      

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชะลอชรา ชีวายืนยาว ปีงบประมาณ 2566
อบต.บ้านวัง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชะลอชรา ชีวายืนยาว “บ่ล้ม บ่ลืม บ่ซึมเศร้า กินข้าวกะแซบ” ปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมตำบลบ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ      

โครงการเยาวชนบ้านวัง รวมพลังต้านยาเสพติด (อบายมุข) ประจำปี 2566
อบต.บ้านวัง ได้จัดฝึกอบรมโครงการเยาวชนบ้านวัง รวมพลังต้านยาเสพติด (อบายมุข) ประจำปี 2566 ณ หอประชุม ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ      

โครงการหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
อบต.บ้านวัง ได้จัดกิจกรรมโครงการหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ.บริเวณถนนสายบ้านวัง-บ้านหนองกลางดอน

ภาพประกอบ      

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
อบต.บ้านวัง ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ.บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 3

ภาพประกอบ      

เข้าร่วมงานกีฬาสี ที่ ร.ร.บ้านวัง (สายอนุกูล) พร้อมมอบรางวัล
นายลัด นวนกลางดอน นายก อบต.บ้านวัง เเละท่านเลขานุการนายก อบต. ได้เข้าร่วมงานกีฬาสี ที่ ร.ร.บ้านวัง (สายอนุกูล) พร้อมมอบรางวัล ให้กับนักเเสดงพิธีเปิด เเละนักกีฬา

ภาพประกอบ      

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
อบต.บ้านวัง ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงและประสบปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขตพื้นที่ ต.บ้านวัง ทั้ง 11 หมู่บ้าน

ภาพประกอบ      

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านวัง
ท่านนายก อบต.บ้านวัง พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านวัง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านวัง

ภาพประกอบ      

อบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุกิจกรรมชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุกิจกรรมชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่4 นครราชสีมา ณ หอประชุมอบต.บ้านวัง ระหว่างวันที่17 และ21-22 ก.พ. 2566

ภาพประกอบ      


กิจกรรมออกเยี่ยมและตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัง

ภาพประกอบ      

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หลักสูตร การพับเหรียญจากริบบิ้น)

ภาพประกอบ      

ลานกีฬา / สนามกีฬา สำหรับให้ประชาชนในตำบลบ้านวัง
ลานกีฬา / สนามกีฬา สำหรับให้ประชาชนในตำบลบ้านวัง จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้ออกกำลังกาย

ภาพประกอบ      
ห้ามจุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่า
การจุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่า การกระทำนี้ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทำให้เกิด PM 2.5

ภาพประกอบ