องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

เว็บบอร์ด
ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ
ตั้งกระทู้ใหม่         กระทู้ใหม่         กระทู้น่าสนใจ          กระทู้ร้อน
  | 1   
010   สอบถาม โดย ไม่ประสงออกชื่อ* วันที่ 25 ธ.ค.   [163/0]
009   สอบถามเรื่องโครงการส่งเสริมอาชีพฯ ค่ะ..>>> โดย คนบ้านวัง* วันที่ 22 ธ.ค.   [137/1]
008   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค.   [171/0]
006   สอบถามเรื่องการยื่นเอกสารเด็กแรกเกิดค่ะ..>>> โดย คนบ้านวัง* วันที่ 18 เม.   [152/1]
005   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญาตที่จะแนะนำบริษ..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 23 ก.ค.   [185/0]
004   premiertoto โดย premiertoto วันที่ 21 พ.ค.   [133/0]
003   มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างมั้ยคะ..>>> โดย การะเกด* วันที่ 4 พ.ย.   [200/1]
002   เดือน พ.ย. อบต. จะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันไหนครับ..>>> โดย สมพร วันที่ 2 พ.ย.   [171/1]
001   ขอทราบวันประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2560..>>> โดย วันเพ็ญ* วันที่ 1 พ.ย.   [177/1]
 
  | 1