องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง