องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
วังยายทอง
“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองละมั่ง-หนองสรวง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสะอาด ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองละมั่ง-หนองสรวง ฯลฯ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองละมั่ง-หนองสรวง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสะอาด ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเปิดเผยการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศเปิดเผยการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายหนองละมั่ง-หนองสรวง ม.6 บ้านโคกสะอาด ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำใส-คูเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้ำใส ตําบลบ้านวัง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาฯลฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำใส-คูเมือง หมู่ที่ ๕ ฯลฯ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำใส-คูเมือง หมู่ที่ ๕ ฯลฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเปิดเผยการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศเปิดเผยการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง